Yhteisresidenssi tekstin kanssa työskenteleville taiteilijoille Turun Jokistudiossa 27.2.-11.3.2023 

Jokistudio on Tehdas Teatterin vasta-avaama tila taiteelle. Ensimmäinen Jokistudion residenssijakso on suunnattu tekstin kanssa työskenteleville esitysten tekijöille.

Residenssitoiminnan tavoitteena on tarjota taiteilijoille rauhallinen työskentelytila, jossa kehittää omaa praktiikkaa tai valmistella tulevaa, olipa se sitten näytelmä/esitysteksti/audioteos, esitys/performanssi tai tutkimus – tai mitä tahansa muuta tekstiin liittyvää. Yhteisresidenssin tavoitteena on luoda myös hetkellinen, kollegiaalinen yhteisö. Valitut tekijät määrittelevät Jokistudion kuraattorin tuella yhteistoiminnan tavat. Jokistudion tila on suuri yhtenäinen tila, jonka residenssiin osallistuvat jakavat. Yhteensä residenssiin valitaan max. 4 henkilöä. Hakijana voi olla myös työpari.

Residenssi kattaa työskentelytilan ja kahden viikon palkkion (750€/vko=1500€/hlö). Lisäksi korvataan matkat (muualta kuin Turusta tuleville) sekä ennalta sovitusti materiaaleja. Residenssissä on mahdollisuus vaatimattomaan majoitukseen. Residenssi on palkkiollista kahdeksi viikoksi, mutta sitä on mahdollista ajallisesti venyttää kolmeen viikkoon omakustanteisesti (ylimenevältä viikolta Tehdas Teatteri vastaa tilasta ja mahdollisesta majoituksesta, muut kulut tekijöillä). 

Residenssiin osallistuminen ei vaadi demoa tai muuta ulostuloa, mutta toivomme residenssiin valituilta halua jakaa tekemäänsä residenssijakson päätteeksi esimerkiksi yhteisen, avoimen illanistujaisen muodossa. Residenssissä valmistellun valmiin teoksen yhteydessä toivomme mainittava, että teosta on tehty Tehdas Teatterin Jokistudio -residenssissä.

Miten haetaan?

Haku residenssiin on auki 12.12.2022 asti.

Kuraattori ottaa yhteyttä mahdollisten lisätietojen puitteissa hakijoihin 15.-16.12.2022. Tiedon residenssipaikasta saa ennen joulua. Kaikki hakeneet saavat vastauksen.

Linkin takaa löytyy kysely, jota varten tarvitset:

 • hakijan/hakijoiden perustiedot
 • Lyhyt esittely, mitä työstäisit residenssissä? Mikä, miksi, mikä prosessin vaihe on meneillään?
 • miten tämä yhteisresidenssi tukisi prosessiasi? 
 • tarvitseko majoitusta?
 • Tarvitsetko materiaalitukea työskentelyjaksollesi? Mihin, arvio summasta?
 • oletko kiinnostunut jatkamaan residenssiä ylimääräisellä, palkattomalla viikolla?
 • miten toivot, että sinuun otetaan yhteyttä 15.-16.12.2022 mahdollisten lisätietojan suhteen? Puhelin, sähköposti, Zoom? Parhaiten sopivat kellonajat?
 • ilmaise ymmärryksesi, että tiedät, että kyseessä on yhteisresidenssi, jossa työskentelytilat jaetaan muiden residenssiin valittujen kanssa ja jakso on yhteisöllistä.
 • Muuta huomioitavaa?

Jokistudiossa järjestetään residenssejä, työpajoja, luentoja sekä erilaisia kohtaamis- ja koulutusalustoja taiteentekijöille. Katsojille ja kokijoille suunnattu esitystoiminta painottuu teoksiin, jotka ottavat yleisöt aktiivisesti osalliseksi teostapahtumaan ja ruokkivat kokemusnälkäisiä taiteen ystäviä. Jokistudion kuraattorina toimii vuonna 2023 Heidi Backström.

(Co)Residency for artists working with text at Jokistudio in Turku 27.2.-11.3.2023


Jokistudio is a new art space at Manilla culture centre, Turku. It is run by Tehdas Teatteri.

Jokistudio is a space for developing, sharing and learning artistic practices. The 1st residency period is for artists working with text.  

residency offers a calm and safe space for you to develop your practice alongside others. The chosen text-based area of investigation can be a performance- or playtext, an audiopiece or an academic study – anything related to text.

During the residency period, Jokistudio space is shared by a maximum of four artists in residence. All artists are working with their own project, but this co-residency aims also to develop a small, temporary community for artists to support each other’s work. The group will create their own rules on how to work and share the space with the support of Jokistudio curator.

Residency offers space, two weeks salary (750€/week=1500€/person), travel costs and some material costs (agreed before the working period starts). There’s a possibility for modest accommodation in Jokistudio. After the two weeks of paid residency, it is possible to extend your working time by one week. Third working week is unpaid, but space will be provided for free.

At the end of the residency we hope you can share some findings or elements of what you have been working with the audience. The sharing can be in any form you find appropriate and inspiring. 

How to apply?

Deadline for applications is on 12.12.2022. 

In case further information is needed, Jokistudio curator will be in contact with the applicants on 15.-16.12.2022. All applicants will be informed about the decisions before Christmas.

For the application you will need the following information: 

 • contact details
 • Short application: What would you work on during the recidency and why? If this chosen area of investigation is a part of a larger project, at what stage of the process are you at.  
 • How does this co-residency support your work? Express also your understanding of the communal nature of the co-residency and that the space of work will be shared.
 • Do you need accommodation?
 • Do you need any materials for your residency period? Estimated cost of the materials needed?
 • Do you wish to extend you working period for one week (unpaid, space provided.)
 • How do you wish to be contacted for possible further questions 15.-16.12.2022 

Jokistudio will host residencies, workshops, lectures and different platforms for sharing and learning for artists. 

Performances seen in Jokistudio focus on work that involves the audience as an active participant and a witness to an event. Heidi Backström is the curator of Jokistudo during 2022-2023).

Close Menu