XieRong_Painting-Until-It-Becomes-Marble_20190510_LZ_PUIBM_c1_1610

18.–20.10.2019
New Performance Turku Festival 2019

Performance festivals come and go, but New Performance Turku is currently one of the ’keepers of the flame’ of international performance. People should flock to Turku – in my view a very special place – for this festival.” – Rob La Frenais, curator, theorist

Founder of Performance Magazine (est. 1979) and Arts Catalyst

New Performance Turku Festival kokoaa jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna yhteen taiteilijoita, asiantuntijoita ja näkökulmia performanssitaiteeseen ja yhteiskuntaan. Festivaalin tapahtumapaikkoina nähdään paikallisia esitystiloja sekä julkista kaupunkitilaa. Festivaalikeskuksena toimivat TEHDAS Teatterin lisäksi muut Manillan kulttuuritehtaan tilat. 2019 Festivaalin tulevaisuuksien teema avaa näkökulmia yhteiskunnallisiin kysymyksiin performanssitaiteesta käsin. Millaisia erilaisia tulevaisuuksia voimme nähdä, kuvitella ja unelmoida nyt, kun maailmankuvamme on muuttumassa ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien ennakoimattomien vaikutusten myötä? 

Festivaali on ilmainen ja avoin kaikille.

Ohjelma ja lisätietoja: http://newperformance.fi/

Esitykset:

TYÖRYHMÄ:

Close Menu