Katriina Ko, artist, performance art, interdisciplinary artist

Jokistudio
27.1. “testing, testing”
-iltamat

Kuva: Rosemarie Särkkä

Katriina Kettunen: Mobiili Oratorio

Jumalaton rukoushetki rasittuneille
Kesto: 30min–1h
Kieli: suomi ja/tai englanti
Konsepti ja esiintyminen: Katriina Kettunen

Esitystaiteilija ja toimittaja Katriina Kettunen luo Jokistudioon yhteisen, mutta intiimin tilan, jossa osallistujat voivat hetken aikaa keskittyä kuuntelemaan mielensä ja ruumiinsa liikkeitä. Esitys sisältää myös leikkimielisen ehdotuksen vaihtokaupaksi, jonka Kettunen toivoo synnyttävän jonkinlaista luottamusta ja sitoutumista osallistujien kesken.

“Silloin kun on raskas olo täytyy järjestää itselleen rasituksia. (…) Rasituksia ihminen kaipaa jatkuvasti. Tai ei kaipaa, mutta tarvitsee, kuin tiukkoja kapaloita.”  Eeva Kilpi teoksessa Naisen päiväkirja vuodelta 1978

Katriina Kettunen (s. 1983) tutkii taiteessaan muun muassa kommunikaation katkoksia ja kohtaamisia. Hän hyödyntää usein omaelämäkerrallista materiaalia esityksissään, joita leimaa huumori, improvisaatio ja yleisön lempeä osallistaminen.

Katriina Kettunen: Mobile Oratorio

A godless moment of prayer for the burdened
For 15 to 30 participants
Duration: 30min–1h
Language: Finnish and/or English
Concept and performance: Katriina Kettunen

Performance artist and journalist Katriina Kettunen creates a common but intimate space in Jokistudio, where participants can focus for a while on listening to the movements of their mind and body. Mobile Oratorio also includes a playful proposal for barter, which Kettunen hopes will generate some kind of trust and commitment among the participants.

“When you’re feeling heavy, you have to organize stress for yourself. (…) A person constantly yearns for stress. Or doesn’t yearn, but needs it, like tight swaddling clothes.” Eeva Kilpi in the book Naisen päiväkirja (A Woman’s Diary) from 1978

Katriina Kettunen (b. 1983) explores – among other things – communication breaks and encounters in her art. She often uses autobiographical material in her performances, which are characterized by humor, improvisation and gentle participation of the audience.


Veera Lohiniva: Miekka kahvipöydässä (demo)

Veera Lohiniva työskentelee pääosin esitysten, videon, valokuvan ja installaation keinoin. Temaattisesti Lohiniva tutkii teoksissaan usein ykseyden ja erillisyyden kokemusten muodostamaa paradoksia erilaisista näkökulmista. Hän inspiroituu ajatuksesta, että olemme sekä saumattomasti yhtä kaiken kanssa, olosuhteidemme summia, että erillisiä, kehollisia ihmisiä. Mitä se merkitsee? Miltä se näyttää ja tuntuu? Lohiniva on kiinnostunut läsnäolosta, kehollisuudesta ja liikkeellisyydestä. Hän haluaa herättää kysymyksiä ja tunnelmia. Monissa Lohinivan teoksissa voi nähdä maagisen rituaalin elementtejä.
Miekka kahvipöydässä -esityksessä Lohiniva tarvitsee hieman apua yleisöltä. Tapahtui mitä tapahtui, pysymme avoimina. Kun asioita katsoo eri näkökulmasta, todellisuus voi näyttää toisenlaiselta.

Veera Lohiniva: The sword on the coffee table (demo)

Veera Lohiniva mainly works with performances, video, photography and installation. Thematically Lohiniva often explores the paradox formed by the experiences of unity and separateness from different perspectives. She is inspired by the idea that we are both seamlessly one with everything, the sum of our circumstances, and separate, corporeal people. What does it mean? How does it look and feel? Lohiniva is interested in presence, physicality and mobility. She wants to raise questions and moods. Elements of magical ritual can be seen in many of her works.
In the Sword on the Coffee Table performance, Lohiniva needs a little help from the audience. Whatever happens, we’ll stay open. When you look at things from a different perspective, reality can look different.


Amanda Hunt ja Tina Jeranko: Brushing

Brushing on Amanda Huntin teos, jonka hän toteuttaa Testing, testing -iltamissa yhdessä Tina Jerankon kanssa. Performanssissa käytetään Suomessa arkipäiväisiä rappuralleja, joilla harjataan lumet kengistä pois ulko-ovella. Tässä teoksessa harjakset kohtaavat kuitenkin ihmiskehon paljaan pinnan. Kestollinen teos käsittelee kehoa objektina käyttämällä tuttua esinettä ja toimenpidettä väärin.

Amanda Hunt ja Tina Jeranko ovat helsinkiläisiä performanssi- ja kuvataiteilijoita. Tämä on heidän toinen yhteistyönsä. He tapasivat Taideyliopistossa, jossa Jeranko opiskelee Live Art and Performance Studiesia ja Hunt kuvanveistoa.

Amanda Hunt with Tina Jeranko: Brushing

Amanda Hunt and Tina Jeranko work in collaboration for Hunt’s Brushing work. Using the ubiquitous brushes one sees around Finland at a doorstep, used to clean snow off the boots before entering a house, this performance instead uses the objects to ‘brush’ an exposed surface of the body. Attached to the hands by braces that are then attached to a pulley system, this durational work misuses this common action, and deals with the body as an object. Redness of the skin accumulates over the course of this performance, its monotonous rhythm overriding potential discomfort. Amanda Hunt and Tina Jeranko are performance and visual artists based in Helsinki. This will be their second collaboration. They met at UniArts Helsinki, where Jeranko studies Live Art and Performance Studies, and Hunt studies Sculpture.

Esitykset:

TYÖRYHMÄ:

Katriina Kettunen
Veera Lohiniva
Amanda Hunt
& Tina Jarenko
Close Menu