_DSC2815

Saavutettavuus (English below)

Teatteritilaan ja päänäyttämölle on esteetön pääsy pääovien kautta. Manillan sisäpihalla (Itäinen Rantakatu 64 B) on pysäköintiä varten invapaikka. Sisäpihan luiskalla suosittelemme kulkua avustajan kanssa. Saattaja pääsee kaikkiin Tehdas Teatterin näytöksiin ilmaiseksi. Tehdas Teatterissa käy EU:n vammaiskortti.Tehdas Teatterin pienelle Vinttinäyttämölle on portaaton sisäänkäynti Vilhonkadun kautta. Oviaukon leveys on 900 mm ja siinä on kynnys. Ovella on henkilökuntaa avaamassa oven. Pyörätuolilla kuljettava reitti on kapeimmasta kohdasta 810 mm katsomon kaiteiden vuoksi.

Tehdas Teatterin Jokistudioon on esteetön kulku tavarahissin kautta. 

Tehdas Teatterin kaikki wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja, aulassa on myös esteetön wc-tila.

Tehdas Teatterissa ei ole induktiosilmukkaa.

Meillä ei ole tekstityspalvelua, mutta ohjelmistossa on usein sanattomia tai englanninkielisiä esityksiä.

Mikäli sinulla on liikuntarajoitteita tai sinulla on kysyttävää, ole etukäteen yhteydessä meihin. Näin varmistamme, että voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Puh. 050 441 3136 (arkisin klo 10-15) tai sähköpostitse liput@tehdasteatteri.fi.

Tehdas Teatteri ei suvaitse rasismia tai minkäänlaista syrjintää. Pyrimme tunnistamaan ja poistamaan syrjiviä toimintamalleja kaikessa toiminnassamme.

Tasa-arvo

Tasa-arvosuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteet

Me Tehdas Teatterissa toivomme, että tulitpa teatteriin töihin tai vierailemaan, yleisönä, yhteistyökumppanina tai vapaaehtoisena, sinulla olisi hyvä ja turvallinen olo tiloissamme. Tehdas Teatteri ja Tehdas Teatterissa työskentelevät henkilöt ja työryhmät ovat sitoutuneet noudattamaan teatterin tasa-arvosuunnitelman periaatteita ja toimintamalleja sekä turvallisemman tilan periaatteita.

Tehdas Teatteri ei suvaitse rasismia tai minkäänlaista syrjintää. Pyrimme tunnistamaan ja poistamaan syrjiviä toimintamalleja kaikessa toiminnassamme.

Pyydämme Sinua ottamaan periaatteet huomioon myös omassa toiminnassasi.

Mikäli koet tai huomaat toiminnassamme tai tapahtumissamme tasa-arvosuunnitelman tai turvallisemman tilan periaatteita rikkovaa käytöstä, ota paikan päällä yhteyttä henkilökuntaamme tai jälkikäteen Tehdas Teatterin työsuojeluvaltuutettu Jarkko Forsmaniin (jarkko.forsman(at)tehdasteatteri.fi) tai teatterinjohtaja Venla Luomaan (venla.luoma(at)tehdasteatteri.fi).

Turvallisempi tila

Olettaminen ja yleistäminen – Tunnista ennakkoluulosi!

​​​​​​​On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena. Pyri aktiivisesti vaikuttamaan sanavalinnoilla, toimintatavoilla ja avoimuudella siihen, ettet olettaisi toisen puolesta mitään hänen sukupuolestaan, seksuaalisuudestaan, elämäntilanteestaan, identiteetistään, peloistaan jne. Älä yleistä omia kokemuksiasi muita koskeviksi.

Ei on ei – Kunnioita rajoja!

Kunnioita jokaisen fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Älä koskettele, tuijota tai muutoin fyysisesti ahdistele ilman toisen suostumusta. Älä utele yksityisasioista, painosta kyselemällä tai vaienna toisia. Ei:n sanominen tarkoittaa aina ei:tä. Näissä tilanteissa ei ole syytä olla puolustuskannalla, sillä rajojen vetäminen ei ole kritiikki tai hyökkäys persoonaasi kohtaan. Mahdollisuus vetää omat rajat ja kyky ottaa vastaan toisten rajanvedot on turvallisuuskysymys. Myös sinulla on oikeus omiin rajoihisi. Voit sanoa ei tai pyytää tilaa tarvittaessa.

Kunnioitus – Jokaisella on oikeus olla oma itsensä!

Kunnioita kaikkia tilaisuuteen osallistuvia. Salli ihmisten olla omia itsejään ja anna tilaa moninaisuudelle. Ota huomioon ihmisten eriävät mielipiteet ja näkökulmat, ja ole valmis kuuntelemaan ajatuksia niiden takana. Toimintamme pohjautuu käsitykseen jakamattomasta ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille.

Kieli ja viestintä – Kommunikoi selkeästi!

Pyri puhumaan niin, että jokainen ymmärtää. Käytä mahdollisuuksien mukaan vain ilmaisuja, jotka eivät sulje keskustelusta ulos. Jos olet eri mieltä jonkun kanssa, koita ilmaista se rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla. Keskity asiaan, älä henkilöön. Jos et ymmärrä jotain, kysy tarkennusta.

Taltiointi – Kysy lupa ennen kuvaamista!​​​​​​​

Pyydäthän luvan kaikilta, joita kuvaat tai muuten taltioit tilaisuuksissa. Huomaathan, että teatteriesityksiä ei saa kuvata tai taltioida, ellei toisin mainita. Julkisissa tilaisuuksissa voit kuvata ja julkaista kuvia hyvien tapojen mukaisesti.

Ota vastuuta!

Hyvää tarkoittavasta asenteesta huolimatta kaikki tekevät joskus virheitä. Huonoa käytöstä ei kuitenkaan voi selitellä esimerkiksi päihtymyksellä. Muista vastuunotto ja anteeksipyyntö, kun tilanne sitä vaatii. ​​​​​​​Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu tilanteeseen. Älä jää vain sivustakatsojaksi. Ota tarvittaessa yhteys henkilökuntaamme.

* Turvallisempien tilojen käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista, joissa on haluttu varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat henkilöt voivat olla paikalla omana itsenään, ilman pelkoa toiseuttavasta käytöksestä tai väkivallasta. Käytämme vertailumuotoa ”turvallisempi” tietoisesti: ilmaisemme sillä, että turvallisuus on aina suhteellista. Turvallisuus tietyssä ympäristössä ei tarkoita jokaiselle samaa.

IN ENGLISH:

Accessibility:Our main entrance is accessible via a wide ramp. When using the ramp, you may need an assistant (Manilla, Itäinen Rantakatu 64 B). Personal assistants are welcome free of charge. We have an accessible toilet located next to the main entrance, clear pathways and a ramp for wheelchairs to the mainstage, Sali.

Our small stage Vintti has an accessible entrance via Vilhonkatu. The door is 900 mm wide and has a doorstep. The pathway is 810 mm wide from the narrowest point.

Our Jokistudio is accessible via a freight elevator.

We don’t have an induction loop.

Tehdas Theatre operates mainly in Finnish, but many of the performances are in English or nonverbal. Unfortunately we don’t have a subtitle service.

If you use a wheelchair or have any questions about accessibility, please be in contact in advance so we ensure a pleasant visit with us. Phone 050 412 2344 (Mondays to Fridays from 10-15) or by emailing us at liput@tehdasteatteri.fi.

Tehdas Theatre does not tolerate racism or any form of discrimination. Tehdas Theatre works continuously towards confronting and eliminating discriminatory or racist incidents and behavior. 

Principals of the equality plan and safer space.

Here in Tehdas Teatteri we hope that you feel good and safe in our space, whether you come to work in the theatre, as a guest to see a play, as our partner or as a volunteer. Tehdas Teatteri and the people who work here have committed to following the principals and procedures of the equality plan, as well as the principals of safer space.

Tehdas Teatteri does not allow racism or any kind of discrimination. We aim to recognize and remove discriminating procedures from our operations.

We ask You to consider these principals in your own conduct as well.

If you see or experience behaviour in our events or in our operations, that breaks the principals of safer space or the equality plan, please let us know. You can contact our staff on the spot, or afterwards contact our occupational health and safety representative Jarkko Forsman (jarkko.forsman(at)tehdasteatteri.fi) or the director of the theatre Venla Luoma (venla.luoma(at)tehdasteatteri.fi).

Presuming and generalizing – Recognize your prejudice!

​​​Making presumptions about other people is natural, but it is important to be aware of those presumptions and to remain open-minded. Aspire to have an open mind and to actively choose your words and your actions in order to affect your presumptions about another person’s gender, sexuality, life situation, identity, fears etc. Do not generalize your experiences like they are the same for everyone else.

No means no – Be respectful of other’s boundaries!

Respect every one’s physical and mental boundaries. Do not touch, stare or otherwise physically harass a person without their consent. Do not pry about personal things, pressure anyone with questions or stifle anyone. ‘No’ always means ’no’. In these situations, you should not get defensive, because setting boundaries is not criticism, and it is not an attack against your personality. The possibility to set boundaries and the ability to respect other’s boundaries is a matter of safety. You also have a right to set your own boundaries. It is okay to say no and to ask for some space, if necessary.

Respect – Everyone has a right to be themselves!

Respect every single person taking part in the event. Allow people to be themselves and give space for diversity. Take differing opinions and points of view into consideration and prepare to listen to what the thoughts are behind them. Our operations are based on the notion of indivisible human dignity and human rights that belong to everyone.

Language and communication – Communicate clearly!

Try to speak so that everyone can understand. If possible, use expressions that do not exclude anyone from the conversation. If you disagree with someone, try to express it in a constructive and peaceful way. Focus on the matter in hand, not the person, and if there is something you don’t understand, ask them to clarify.

Recording – Please ask for permission before filming!

Please ask for permission from everyone you are filming or otherwise recording. Note that it is not allowed to film or record the plays, unless stated otherwise. In public events you can take pictures and publish them according to good manners.

Take responsibility!

Despite meaning well we all make mistakes, but it is not okay to explain bad behaviour by being drunk, for example. Remember to take responsibility and apologize if need be. In case you witness harassment or other inappropriate behaviour, get involved and contact our staff, if necessary. Do not just stand by.

* The concept of safer space comes from subcultures and alternative cultures, especially from the events of gender and sexual minorities, where they have wanted to make sure that everyone taking part in the event can be present as themselves without the fear of violence or othering. We use the comparative form ‘safer’ consciously: by using it we express that safety is always relative. Safety in a certain environment does not mean the same for everyone.

Close Menu