TEHDAS Teatteri etsii kuraattoria osa-aikaiseen työsuhteeseen

*English below

Tehdas Teatteri kehittää, hyväksi havaitun ohjelmistorakenteensa rinnalle, uudenlaista, monitaiteista harjoitus- ja esitystilakonseptia Manillasta vuokraamaansa Jokistudioon. Uuden tilan ja toimintamuodon toivotaan vastaavan vapaan taidekentän muuttuviin tarpeisiin.

Tehdas Teatteri aikoo vuosien 2022 ja 2023 aikana konseptoida ja lanseerata Jokistudion  pirskahtelevana, reaktiivisena ja monitaiteisena tilana, joka palvelee vapaata taidekenttää laajemmin. Pyrkimyksenä on edistää myös eri taiteenlajien ristiinpölytystä sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviä hankkeita. 

Tätä työtä varten palkkaamme Jokistudioon hankerahoituksella kuraattorin, joka vastaa konseptin suunnittelusta ja residenssitoiminnasta. Kuraattorilla on käytössään myös monitaiteinen konseptityöryhmä, joka toimii kuraattorin dialogisena apuna ja työvälineenä tuotannollisen rakenteen, käytännön toimintamallin ja taiteellisen sisällön rakentamisessa. 

Palkattu kuraattori voi olla taiteilija- tai tuottajataustainen henkilö. Hakea voi myös työparina tai -ryhmänä. Työnkuva on aidosti tekijälähtöinen ja sen sisällön laatiminen onkin elimellinen osa toimenkuvaa. Jokistudioon kuratoitu toiminta voi rakentua esim. residensseistä, erilaisista kokeiluista, koulutuksista, luennoista tai esityksellisistä ulostuloista. Kuratoitua toimintaa varten Kuraattorilla on käytössään oma budjettinsa. (käytännön taloushallinnosta vastaa teatterisihteeri.) Työhön kuuluvat myös tilan käyttöön liittyvät hallinnolliset tehtävät. 

Haussa on henkilö, jonka ajattelu ja toimintamallit mahdollistavat Jokistudiolla tapahtuvan toiminnan, työskentelytapojen ja taiteellisten ulostulojen villiyden. 

Työn kesto on yhteensä 15.5 kk. Työaika on maksimissaan 55 h/kk mikäli se jakautuu tasaisesti koko 15,5 kk ajalle. Työaika on joustava ja sitä voi jaksottaa omien tarpeiden tai työn vaatimalla tavalla

Tehdas Teatteri on vuonna 2000 perustettu vapaan kentän ammattiteatteri. Tehdas toimii areenana ennakkoluulottomille näyttämötaiteellisille avauksille ja tulee kunnianhimoisesti, tutkien ja kokeille työhönsä suhtautuvia ammattitaiteilijoita ja ryhmiä. Tehdas Teatterin toimisto- ja esitystilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Aurajoen itärannalla, Manillan kulttuuritehtaassa.

 • Työn kesto: 15.9.2022–31.12.2023, osa-aikainen, määräaikainen
 • Työaika: 55 h/kk, mikäli jakautuu tasaisesti koko 15,5 kk ajanjaksolle. Työaika on joustava ja soviteltavissa. 
 • Palkkaus: 18,11 €/h + lomakorvaus 12%
 • Suorituspaikka: Tehdas Teatteri, Turku + osittain etämahdollisuus

TEHTÄVÄT:

 • Jokistudio-konseptin ja toimintarakenteen suunnittelu ja pilotointi
 • Toiminnan sisällön kuratointi ja hallinnointi
 • Yhteistyö ja viestintä taiteilijaryhmien ja toimijoiden kanssa.
 • Oman hankebudjetin seuranta ja hallinnointi

TOIVOMME SINULTA:

 • Rohkeutta ja oma-aloitteisuutta toimenkuvan luomisessa ja käytäntöönpanemisessa.
 • Monitaiteisia ja -alaisia yhteistyöverkostoja.
 • Laaja-alaista nykytaidekentän tuntemusta ja halua kehittää kenttää ja sen rakenteita.
 • Hyviä suullisia ja kirjallisia kommunikaatio- ja viestintätaitoja 

Hakuaika päättyy: 7.8.2022 

Haastattelut: ti 16.8. ja ke 17.8. (ilmoitus haastatteluun kutsutuille to 11.8.2022)

Päätös viimeistään: ma 22.8.2022 

Lähetä meille: 

 • vapaamuotoinen hakukirje max 1 x A4
 • CV

Hakemukset: venla.luoma@tehdasteatteri.fi.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla 7.–23.6. ja 1.–5.8. Puhelimitse 20.6. | 21.6. | 2.8. tai 3.8.  klo 9–17 numerosta 050 4413 134 (kyselyihin ei vastata loma-aikana 23.6.–31.7.).

Teatterin nettisivut: www.tehdasteatteri.fi. 

TEHDAS Teatteri is recruiting a part time curator for an interesting new multidisciplinary space 

Tehdas Teatteri is developing a new, multidisciplinary work- and performance space concept alongside the theatre’s more conventional programming structure. 

During 2022–2023 we are launching Jokistudio, located at Manilla, as a reactive and experimental space that serves the independent art field. The aim is to support new forms of expression – cross-pollination of performing arts with other disciplines, different art forms, methods of working and fields of study.

We are hiring a curator who is responsible for developing the new concept, curating artistic residencies and other forms of artistic content for the space. As a working tool, the curator will have dialogical support from a team of artists and producers. The curator will also work closely with Tehdas Teatteri’s permanent staff. 

The curator can be an artist or have a background in production or curation. We will also consider applications from working pairs or groups. developing one’s own means and methods of work is a crucial part of the job description. The curated content can be for example residencies, different experiments, workshops, lectures, exhibitions or various performative outcomes. The curator will have a budget to fund the work curated. 

15,5 month long position is project funded. Working hours are max. 55 h per month if evenly divided  over the whole 15,5 month period. Working hours are flexible and can be scheduled freely based on ones own needs or the demands of the work.

TEHDAS Teatteri is the most important independent theatre in Turku, an exciting hub for new work and the main stage for new Finnish puppetry. Wild and daring TEHDAS was founded over 20 years ago and is based in Manilla, on the eastern bank of the river Aura.

 • Duration : 15.9.2022 –31.12.2023, fixed-term contract.
 • Working hours: Part time. 55 h/month, if evenly divided over the whole 15,5 month period. flexible working hours. 
 • Salary: 18,11€/h + holiday compensation 12%
 • Place of work: Tehdas Teatteri, Turku +  a remote work option is possible for some periods.

JOB DESCRIPTION:

 • developing and piloting the Jokistudio concept and structure
 • Curating the artistic content for the space
 • Collaborating and communicating with artistic groups and other collaborative parties
 • monitoring and managing of the project budget

THE PERSON WE ARE LOOKING FOR:

 • Is ambitious, creative and interested in creating one’s own means and methods of work.
 • Has understanding of independent, contemporary arts field and interest in developing it and its’ structures.
 • Ability to utilize one’s own multidisciplinary networks and contacts.
 • Has excellent internal and external communication skills.

Application time ends: 7.8.2022 at 16:00

Interviews: tue 16.8. and wed 17.8. (those invited for an interview will be informed by thu 11.8.2022)

Decision no later than Monday 22.8.2022

Please send us: 

 • Open application max 1 x A4
 • CV

applications: venla.luoma@tehdasteatteri.fi

(Further questions and requests by email 7.–23.6. ja 1.–5.8. and by phone (050 4413 134) 20.6. | 21.6. | 2.8. or 3.8. at 9–17. We will not be reading our email during holidays 23.6.-31.7.)Close Menu