Fainomenon

Fainomenon Collective luo monitaiteellisia, tilallisia ja kokemuksellisia teoksia, jotka ovat niin monikanavaisia kuin monimediallisia. Teoksissa kerrostuu aika, paikka, ihminen, todellisuus ja tietoisuus. Ne ovat myös kysymyksenasetteluja tutkimuksellisessa toistaiseksi jatkuvassa prosessissa, jossa sulautetaan nykytaiteen eri kenttiä.

Fainomenon Collectiven muodostavat tanssitaiteilija Maria Nurmela, valo- ja elokuvaaja Vesa Loikas, kuvataiteilija Saara Nurmi ja australialainen säveltäjä-sopraano Jane Sheldon. Työryhmän ensimmäinen esiintulo oli joulukuussa 2020 Suomen Saksan instituutin instagram tilillä osana Livingroom Live -instalivesarjaa ja Läntisen Tanssin Aluekeskuksen tanssiva joulukalenteri -tapahtumaa.

Vanhalla Viinatehtaalla koetaan monimediallinen ja -kanavainen tutkimuslaboratorio, jonne pääsee kerrallaan 3-henkinen yleisö elämään hetken aikojen ja todellisuuksien immersiivisessä kehollisessa kokemuksellisuudessa.

Onko konkreettisen fyysiseksi kokemamme nykyhetki kuitenkin vain projektio jostain toisesta todellisuudesta ja ajasta?

fainomenon 
ilmiö; kreik. λόγος, logos, puhe, oppi) 
oppi ilmiöistä ja todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan

Yhteistyössä Tanssin talo ja Bright

Lähdöt live-laboratorioihin klo: 18:00 / 19:30 / 21:00

Kuhunkin laboratorioon otetaan 3 henkilöä. sitovat ilmoittautumiset: liput@tahdasteatteri.fi 

Tulijat ilmoittautuvat TEHDAS Teatterin lämpiössä, josta heidät johdatetaan esitystilaan.

Digitaalinen kurkirtusreikä livelaboratorioon Instagarm osoitteessa @fainomenon_collective!

Esitykset:

pe 14.5. klo 18.00
pe 14.5. klo 19.30
pe 14.5. klo 21.00

TYÖRYHMÄ:

Maria Nurmela
Vesa Loikas
Saara Nurmi
Jane Sheldon

TOXINOSEXOFUTURECUMMINGS

toxinosexofuturecummings is a bodyfiction about pleasurable sex on a polluted planet. It’s a speech performance,…

Tissipuhe

Tissipuhe on kolmesta osasta koostuva esitys yhdelle kokijalle kerrallaan. Esityksessä keskustellaan tärkeistä puheenaiheista eli tisseistä.…

Tête-à-tête

Maailmasta ei puutu mielipiteitä eikä tehoja vaan läsnäoloa, henkilökohtaisen paljastavaa  ajatusten vaihtoa ja korvia jotka…

Fainomenon

Fainomenon Collective luo monitaiteellisia, tilallisia ja kokemuksellisia teoksia, jotka ovat niin monikanavaisia kuin monimediallisia. Teoksissa…
Close Menu